“Bizim Market” supermarket şəbəkəsi 2006-cı ildə “Şərifzadə 154 a” ünvanında “İnşaatçılar” filialı ilə fəaliyyətə başlamışdır.

Qısa zamanda alıcıların rəğbətini qazanan “BizimMarket” supermarket şəbəkəsi ardıcıl olaraq Bakı şəhərinin müxtəlif yerlərində öz filiallarını  artıraraq fəaliyyət zolağını genişləndirmişdir. Hazırda “ Bizim Market” supermarket şəbəkəsinin 14 filialı müştərilərin ixtiyarındadır. Fəaliyyətə başladığı ilk zamandan “Yüksək Xidmət” və “Sərfəli Qiymət” prinsiplərini əsas hesab edərək indiyədək bu meyarlara öz işində sadiqdir.


"Bizim Market" supermarket şəbəkəsinin strateji mövqeyi : Alıcıları münasib qiymət və mükəmməl xidmət ilə  keyfiyyətli məhsullarla təmin edərək Azərbaycanın ticarət şəbəkələri sırasında qabaqcıl mövqeyə nail olmaq.  

 

"Bizim Market" supermarket şəbəkəsinin  missiyası:  Alıcıların ehtiyaclarına tam cavab vermək üçün dinamizm, yenilik və fərdi yanaşma prinsiplərini əsas tutmaq   - alıcıların, təchizatçıların və işçilərin maraqlarını qorumaq   

"Bizim Market" supermarket şəbəkəsinin korporativ dəyərləri :  

 

1. Öhdəlik : Bizlər hər birimiz ümumi səbəbə sadiqik, şəbəkənin missiyasını yerinə yetirməyə çalışırıq;  


2. Qanuna tabeçilik : Beynəlxalq ictimaiyyət, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi və şəbəkənin daxili standartları ilə tanınan norma və prinsiplərə riayət edirik;  

 

3. Sosial ədalət : Biz sosial ədalət prinsiplərinə riayət etməyə çalışırıq; 

 

4. Fərdlərin şərəf və ləyaqətinə hörmət : İrq, sosial status, sosial vəziyyət və hüquqi vəziyyətdən asılı olmayaraq, fərdlərin hüquq və azadlıqlarına hörmət edirik. Bu prinsiplərin qorunması və onlara hörmət edilməsi bizim vəzifəmizdir.  

 

5. Peşəkarlıq : Daim təkmilləşir və yenilik üçün çalışırıq. Şəbəkənin iş  effektivliyinin artırılması üçün daha yaxşı vasitə və imkanları axtarırıq;  

 

6. Korporativlik : Qarşılıqlı anlaşma, inam, qarşılıqlı yardım və korporativ həmrəylik prinsipləri ilə fikir mübadiləsi olan insanlar ilə əlaqələr qururuq. Bilik və təcrübəimizi f insanlarla bölüşürük;  

 

7. Səmimiyyət : Təchizatçılar, müştərilər və dövlət orqanları ilə əlaqələrdə  səmimiyyət və şəffaflıq prinsiplərinə üstünlük veririk;  

 

8. Şəffaflıq : İnternetə qoşulmaq və bununla paydaşlara şəbəkənin fəaliyyətinə aid olanları gətirmək məqsədi qoyduq.  

 

9. Təhlükəsizlik : Müştərilərə, işçilərə, şəbəkə rəhbərliyinə, dövlət orqanlarına qarşı qanunsuz hərəkətlərin qarşısını almaq üçün tədbirlər görürük;  

 

10. Məsuliyyət : Biz şəbəkənin sahibinə fəaliyyət nəticələrinə görə, müştərilərə xidmətin keyfiyyətinə görə, cəmiyyətə və dövlətə fərdlərin hüquq və azadlıqlarına görə, ölkənin iqtisadiyyatına şəbəkədə olan kapital qoyuluşlarına görə  məsuliyyət daşıyırıq;  

 

11. İnnovasiya : Biz daim müştərilərin maraqlarını qorumağa yönəlmiş, yenilikçi ideyaları tətbiq etməyə səy göstəririk.